Notturno, Ola Hansson, med efterord av Per Erik Ljung