Notturno, Ola Hansson. Efterord av Per Erik Ljung

”Och är ej dikten den egentliga naturen?”, P.D.A. Atterbom. Dikter i urval och med inledning av Bengt Emil Johnson