Nuets pirar | Fredrik Wiklund

Fredrik Wiklunds nya diktsamling gör bruk av det välbekanta för att nå det outsägliga, och tar vara på de rika fynd detta arbete medför. Vi möter här dikten som en strävan efter att gå längre och tränga djupare, men också efter att förlora sig bland rösterna och gesterna. Läs mer.