Fyrkant

Notturno | Ola Hansson

Med Notturno (1885) publicerade Ola Hansson (1860–1925) ett diktverk som möttes av oförstående, för att inte säga fientlighet, av den samtida kritiken, men snart kom att beundras av läsarna och flera generationer av framstående lyriker. Denna utgåva återger Hanssons text i dess ursprungliga form och innehåller ett initierat efterord av Per Erik Ljung, docent emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

» … den svenska lyrikens första märkespunkt efter Stagnelius«
– Vilhelm Ekelund, Böcker och vandringar

»Med Notturno är det som att man kommer rakt in i laboratoriet, den moderna diktens, den moderna subjektivitetens tillblivelse … Nytillkomna och nyfikna läsare kommer att slås, inte bara av det egenartade själfulla draget, utan också av det som Vilhelm Ekelund kallar ’det verklighetsglada sinnet’, det klara intellekt som genomlyser dessa tidiga dikter.«
– Ur Per Erik Ljungs efterord

Läs ett utdrag ur boken.

Utgivningsdatum: 23 september 2020
Format: Trådbundet mjukband
Omfång: 124 sidor
Grafisk form: Martin Bergqvist
ISBN: 9789198551815