Fyrkant

Nuets pirar | Fredrik Wiklund

Fredrik Wiklunds nya diktsamling gör bruk av det välbekanta för att nå det outsägliga, och tar vara på de rika fynd detta arbete medför. Vi möter här dikten som en strävan efter att gå längre och tränga djupare, men kanske också efter att förlora sig bland rösterna och gesterna.

Läs ett utdrag ur boken.

Utgivningsdatum: 23 augusti 2019
Format: Mjukband
Omfång: 60 sidor
Omslagsbild: Floating dialects, 2012, Henrik Samuelsson
Grafisk form & redaktion: Martin Bergqvist
ISBN: 9789198551808

Hör författaren läsa tre av dikterna ur boken:

Det är så
Historia

Mun