Fyrkant

Trogen mot sin vilja. Erotiska dagboksblad |
J. W. von Goethe

Goethes erotisk-moraliska dikt »Das Tagebuch« skrevs 1810 och bygger på en episod hämtad från hans tredje schweiziska resa. Ett tillfälligt möte med en vacker uppasserska på ett värdshus slår fel och ger upphov till såväl tvivel på den egna förmågan som insikter om vad tillvaron djupast sett vilar på.

Boken är översatt och försedd med en kunnig inledning av Bengt Anderberg (1920–2008).

»Jag känner i varje fall inte till något motstycke till denna härliga dikt – ett skuggfritt sinnes iakttagelser, totalt främmande för både pryderi och galanteri (man tänker sig exempelvis vad Wieland skulle ha gjort av detta ämne: och Wieland är likväl en god poet!). Det är en skildring lika frisk, ledig och naturlig som versen. Och lika upphöjd om ordet tillåtes. ’Dikten säger: så kände jag. Och det återklingar i vårt bröst: den som kunde känna så!’ Så skriver Kurt Tucholsky, en kännare av litteratur och kärlek och en humanist.«
Ur Bengt Anderbergs inledning.

Läs ett utdrag ur boken.

Utgivningsdatum: 1 januari 2021
Format: Klammerhäftad
Omfång: 36 sidor
Grafisk form: Martin Bergqvist
ISBN: 9789198551839